จำหน่ายเกียร์ทดรอบ, มอเตอร์เกียร์ และ มอเตอร์ไฟฟ้า
สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร: 02-718-9600-3

Sitap.net ให้ความสำคัญในเรื่องของความเป็นส่วนตัวของทุกท่าน ว่ามีความสำคัญเป็นอย่างสูง เรายืนยันที่จะรักษาข้อมูล
ความเป็นส่วนตัวของท่าน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

  • เรามีนโยบายที่จะไม่เปิดเผย หรือส่งต่อข้อข้อมูลความเป็นส่วนตัวของท่านให้กับบุคคลหรือ หน่วยงานภายนอกใดๆ ยกเว้นแต่หน่วยงานราชการหรือเจ้าหน้าที่ ที่เกียวข้องที่จะต้องนำข้อมูลไปเพื่อประโยชน์ในการประสานงาน หรือการดำเนินการทางกฎหมายคู่ค้าหรือผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้อง กับบริการที่ท่านเลือกใช้บริการเช่น ธนาคาร ผู้ให้บริการจดทะเบียนโดเมนหรือ หน่วยงานที่ทาง sitap.net ได้รับอนุญาตจากท่าน
  • เราใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่าน สำหรับการส่งข่าวสารที่เป็นประโยชน์ และเหมาะสมกับท่านเท่านั้น ท่านสามารถแจ้งยกเลิกได้ภายหลังได้
  • หากท่านมีความต้องการ ที่จะแจ้งยกเลิกข่าวสาร ข้อมูลจากเรา หรือต้องการที่จะให้ลบหรือแก้ไขข้อมูลของท่านสามารถแจ้งได้ที่ [email protected]